ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

   3. สมมาตรของร่างกาย (symmetry) คือการจัดสมดุลของร่างกายเมื่อแบ่งร่างกายออกโดยใช้ระนาบกึ่งกลาง
       3.1 สัตว์ที่ไม่มีสมมาตร (asymmetry) การจัดเรียงตัวของส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นแบบไม่มีจุดศูนย์กลาง มีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ฟองน้ำ (Phylum Porifera)

 
 

ลักษณะของร่างกายสัตว์แบบไม่มีสมมาตร (asymmetry)(www.emc.maricopa.edu)
 
        3.2 สมมาตรแบบรัศมี (radial symmetry) ถ้าแบ่งร่างกายจากส่วนปากไปสู่ส่วนท้ายของลำตัวไม่ว่าจะเป็นด้านใด จะได้ส่วนแบ่งของร่างกายสองด้านที่เหมือนกัน ถ้ามีการจัดเรียงตัวเป็นคู่ เรียกว่า biradial symmetry พบใน Phylum Cnidaria (hydra แมงกะพรุน ) และ Phylum Ctenophora ( หวีวุ้น ) ส่วนในดาวทะเล (echinoderm) ร่างกายแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เรียกว่า pentaradial symmetry  
 

สมมาตรของร่างกายสัตว์แบบรัศมี (radial symmetry) ( www.horton.edu )
 
 

สมมาตรของร่างกายสัตว์แบบรัศมี (penta-radial symmetry) ในดาวทะเล ( www.bill.srnr.arizona.edu )
 
 

     3.3 สมมาตรซ้ายขวาหรือสมมาตรแบบครึ่งซีก (bilateral symmetry) ระนาบที่ตัดผ่านเส้นกลางลำตัวตามแนวตั้งสามารถแบ่งสัตว์ออกเป็นสองซีกที่เหมือนกันทั้งซีกซ้ายและขวา ด้านหน้า (anterior end) ของสัตว์กลุ่มนี้จะเป็นที่ตั้งของอวัยวะที่สำคัญ เช่น อวัยวะรับสัมผัส สมอง (cephalization) จะพบในสัตว์ตั้งแต่พวกหนอนตัวแบนจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 
 

สมมาตรแบบครึ่งซีก (bilateral symmetry) (www.horton.edu)
 
     
 
*คลิกที่รูปสามารถขยายได้*