หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

งานเลี้ยงอำลาอาสาสมัครชาวเกาหลี Prof.JongJung Woo
(26 ส.ค. 56)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 (มอบรางวัลการประกวด e-Book)
(19 ส.ค. 56)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 (การประกวด Flash Animation)
(19 ส.ค. 56)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 (การประกวด e-Book)
(19 ส.ค. 56)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 (การประกวดชุดแฟชั่นรีไซเคิล)
(18 ส.ค. 56)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 24
(18 - 20 ส.ค. 56)


กิจกรรมประชุมชี้แจงนิสิต และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สอบผ่านเกณฑ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ ประจำปี 2556
(6 ส.ค. 56)


กิจกรรม Road Show การประกวดผลงานแอนิเมชั่น เจ้าส้ม ThaiPBS
(19 ก.ค. 56)


โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557
(4 ก.ค. 56)


โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(22 มิ.ย. 56)


โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต
(7 มิ.ย. 56)


โครงการคณะวิทยาศาสตร์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่
(31 พ.ค. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(10 พ.ค. 56)


โครงการสัมมนาการศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา
(19 ก.พ. 56)


โครงการสัมมนาการศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา
(19 ก.พ. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(8 - 9 พ.ค. 56)


โครงการจัดการความรู้ (KM) หลักสูตร มคอ.
(2 พ.ค. 56)


โครงการติดตามแผนปฏิบัติการกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2556
(4 เม.ย. 56)