หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

อบรมการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป MamboHub ลายไทย
(วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548)


ศึกษาดูงานจากวิทยาเขตพะเยา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548)


โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ของภาควิชา
(วันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548)


โครงการประกวดโลโก้และปรัชญาของภาควิชา
(วันอังคารที่ 18 มกราคม 2548)


ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์
(วันพฤหัสที่ 6 มกราคม 2548)


งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และวันคริสต์มาสแก่นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2547)


บริษัท CDG GROUP และ G-ABLE GROUP นำเสนอข้อมูลของบริษัท
(วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2547)


นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน
(วันที่ 8-11 ธันวาคม 2547)


คณบดีและรองคณบดีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547)


คณบดีและรองคณบดีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547)


บรรยากาศวันซ้อมใหญ่เนื่องในวันรับปริญญา
(วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547)


โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2547
(28 พฤศจิกายน 2547)


วันลอยกระทง
((วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2547))


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2547)


ศึกษาดูงาน Thailand Software Fair 2004
(วันที่อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2547)


โครงการเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์
(วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2547 (ทุกวันพฤหัส))


โครงการ With Love
(วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2547)


การประชุมนิสิตเพื่อชี้แจงโครงการประจำปี 2548 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547)