หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

คณบดีและรองคณบดีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547)


คณบดีและรองคณบดีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547)


บรรยากาศวันซ้อมใหญ่เนื่องในวันรับปริญญา
(วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547)


โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2547
(28 พฤศจิกายน 2547)


วันลอยกระทง
((วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2547))


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2547)


ศึกษาดูงาน Thailand Software Fair 2004
(วันที่อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2547)


โครงการเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์
(วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2547 (ทุกวันพฤหัส))


โครงการ With Love
(วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2547)


การประชุมนิสิตเพื่อชี้แจงโครงการประจำปี 2548 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547)