<< กลับไปหน้าหลัก>>

คณบดีกล่าวเปิดงาน


หัวหน้าภาคกล่าวรายงาน


บรรยากาศบนเวที


วิทยากร


ร่วมชมนิทรรศการ


การแสดงของนิสิต


ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ Open source


ผู้เข้าแข่งขัน Debugger


เวทีสุดอลังการ


ผู้เข้าร่วมงาน


ชนะเลิศแข่งขัน Debugger


รองชนะเลิศแข่งขัน Debugger


ร่วมถ่ายรูป


ร่วมถ่ายรูปกับวิทยากร


โล่รางวัลชนะเลิศโลโก้ของภาควิชา


โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Debugger