<< กลับไปหน้าหลัก>>

กิจกรรมค่ายอาสาแบ่งปันความรู้สู่น้อง ปีการศึกษา 2556


1 - 2 มีนาคม 2557


ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร