<< กลับไปหน้าหลัก>>

โครงการบริการวิชาการ CSIT สัญจร ปีการศึกษา 2556


8 - 10 มีนาคม 2557


ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จ.พิษณุโลก