<< กลับไปหน้าหลัก>>

บรรยากาศดอนเมืองระหว่างรอขึ้นเครื่อง


บรรยากาศดอนเมืองระหว่างรอขึ้นเครื่อง


เตรียมขึ้นเครื่องไปจ.ภูเก็ต


เดินทางถึงภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ


เดินทางไปโรงแรม (ที่พัก)


แวะชมการทำผ้าบาติกเตรียมเดินทางกลับ

ถึงโดยสวัสดิภาพ