<< กลับไปหน้าหลัก>>

ศึกษาดูงานที่ NECTEC


ศึกษาดูงานที่ NECTEC


ศึกษาดูงานที่ NECTEC


ศึกษาดูงานที่ NECTEC


ศึกษาดูงานที่ NECTEC


วิทยากรบรรยาย


พักรับประทานอาหารว่าง
มอบของที่ระลึก


มอบของที่ระลึก


ร่วมถ่ายรูปหน้า NECTECศึำกษาดูงานที่ SIPA ตึก TOT


วิทยาการบรรยายเกี่ยวกับ open source

มอบของที่ระลึก


ร่วมถ่ายรูปกับ SIPA


บรรยากาศยามเย็น