สถานีวิทยุออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
แจ้งเตือนไวรัส
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์
>> อ่านทั้งหมด
 
 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นางสาวภัสดี มั่นเขตกร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (22 พ.ค. 61)สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นางสาวภัสดี มั่นเขตกร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (22 พ.ค. 61)
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก นายชยันต์ นันทวงศ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (24 พ.ค. 61)สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก นายชยันต์ นันทวงศ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (24 พ.ค. 61)
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (28 พ.ค. 61) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (28 พ.ค. 61)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (25-26 พ.ค. 61)โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (25-26 พ.ค. 61)
โครงการสัมมนาหลังการทำวิทยานิพนธ์และหลังสหกิจศึกษา (4 พ.ค. 61)โครงการสัมมนาหลังการทำวิทยานิพนธ์และหลังสหกิจศึกษา (4 พ.ค. 61)
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก นายณัฐดนัย คำขาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (19 มี.ค. 61)สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก นายณัฐดนัย คำขาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (19 มี.ค. 61)
 
     
ข่าว-ทุนการศึกษา-วิจัย
 
 
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 2561ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
แจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558แจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
Facebook ของ CSIT
SriP เว็บไซต์เกี่ยวกับรายวิชาสัมมนา การศึกษาอิสระ และการฝึกงาน
     
ข่าว-ประชุมอบรมสัมมนาวิชาการ
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (AUCC-2017) วันที่ 20 - 22 เม.ย. 60 ณ ม.นเรศวรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (AUCC-2017) วันที่ 20 - 22 เม.ย. 60 ณ ม.นเรศวร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ KKU-IENC2016ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ KKU-IENC2016
นิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ
การประชุม The ASEAN plus three Graduate Research Congress (AGRC)การประชุม The ASEAN plus three Graduate Research Congress (AGRC)
 
     
ข่าววิทยาการและเทคโนโลยี
 
 
ยูนิเซฟผุดไอเดีย ‘เลโก้ยังชีพ’ เก็บเสบียงฉุกเฉินยูนิเซฟผุดไอเดีย ‘เลโก้ยังชีพ’ เก็บเสบียงฉุกเฉิน
เปิดตัวชิปประมวลผลตัวใหม่ที่เชื่อว่าจะสามารถปฏิวัติวงการเครื่องอ่านอีบุ๊กได้ทั้งในแง่ความเร็วที่ดีขึ้นเปิดตัวชิปประมวลผลตัวใหม่ที่เชื่อว่าจะสามารถปฏิวัติวงการเครื่องอ่านอีบุ๊กได้ทั้งในแง่ความเร็วที่ดีขึ้น
อโดบีปิดฉาก อโดบีปิดฉาก "Flash" บนอุปกรณ์พกพา หันหนุน HTML5
แอปเปิลอัปเกรด MacBook Pro แทนรุ่นเก่าแล้วแอปเปิลอัปเกรด MacBook Pro แทนรุ่นเก่าแล้ว
เว็บไซต์ สอวน. คอมพิวเตอร์ ศูนย์ ม.นเรศวร
     
กระดานข่าวล่าสุด TOP-10
 
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญได้ที่เฟซบุ๊คภาควิชาฯ
จากคุณ pr. [04 พฤษภาคม 2559 - Time : 14:47:07]  | อ่าน 0  | ตอบ 0
รับสมัคร Developer,QC,Support ทำงานที่ กทม.ค่ะ
จากคุณ HR:OnlineAsset [04 พฤษภาคม 2559 - Time : 11:12:18]  | อ่าน 0  | ตอบ 0
รับสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
จากคุณ คุณอโนชัย สรรค์วรรธนะ [27 ธันวาคม 2556 - Time : 15:48:51]  | อ่าน 37  | ตอบ 0
ประกาศรับสมัครงาน
จากคุณ มินรญา ลัยเลิศ [07 พฤศจิกายน 2556 - Time : 10:39:15]  | อ่าน 39  | ตอบ 0
ประกาศรับสมัครงาน
จากคุณ มินรญา ลัยเลิศ [07 พฤศจิกายน 2556 - Time : 10:38:57]  | อ่าน 15  | ตอบ 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Work&Travel 2014
จากคุณ Administrator [28 ตุลาคม 2556 - Time : 10:35:58]  | อ่าน 5  | ตอบ 0
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
จากคุณ Administrator [25 ตุลาคม 2556 - Time : 14:25:09]  | อ่าน 6  | ตอบ 0
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จากคุณ Administrator [24 ตุลาคม 2556 - Time : 14:27:03]  | อ่าน 0  | ตอบ 0
รับสมัครนิสิตทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2
จากคุณ Administrator [22 ตุลาคม 2556 - Time : 16:15:25]  | อ่าน 0  | ตอบ 0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) “คนไทยดวงใจสีเขียว GREEN HEART”
จากคุณ Administrator [16 ตุลาคม 2556 - Time : 14:13:59]  | อ่าน 0  | ตอบ 0
 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ตำบล ท่าโพธิ์   อำเภอ เมือง จ.พิษณุโลก  65000  
© Copy Right 2007 of Naresuan University All Rights Reserved.