หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2558

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2558

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2558
       ศูนย์สอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา
       สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์
       สนามสอบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
       สนามสอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
       สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์
       สนามสอบโรงเรียนตากพิทยาคม

  ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ-สอวน.-ประจำปีการศึกษา-2558
  กำหนดการกิจกรรมการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนค่าย สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2558
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย ๒ ประจำปีการศึกษา 2557
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจาปีการศึกษา 2557 สาขาชีววิทยา
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาฟิสิกส์
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ แบบใหม่จัดสรรโควตาให้โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2558 (โครงการ สอวน.)
  ประกาศ สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการ สอวน.
  กำหนดการโครงการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ สอวน. 2557 ค่าย 1
  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ สอวน. 2557 ค่าย 2