หน้าแรก  |  

เข้าสู่ระบบ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2557

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2557

 • คู่มือการสมัครสอบ


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ


  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
  ประจำปีการศึกษา 2557

  วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ
  1 – 25 กรกฎาคม 2557 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
  - ลงทะเบียนสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น
  ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu
  1 – 28 กรกฎาคม 2557 ชำระเงินค่าธรรมเนียบสมัครสอบ ผ่านเคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ