หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2561

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2561

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

  หมายเหตุ

  1. วิชาคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี ให้เตรียมดินสอ 2B (หรือเข้มกว่า) สำหรับระบายตัวเลือกในกระดาษคำตอบ
      (ตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)

  2. ให้นักเรียนพกบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ปรากฏรูปมาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ


  ประชาสัมพันธ์

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปี 2561

  - สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์-มหาวิทยาลัยนเรศวร-จังหวัดพิษณุโลก

  - สนามสอบโรงเรียนวัชรวิทยา-จังหวัดกำแพงเพชร

  - สนามสอบโรงเรียนตากพิทยาคม-จังหวัดตาก

  - สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์-จังหวัดนครสวรรค์

  - สนามสอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี-จังหวัดเพชรบูรณ์

  - สนามสอบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม-จังหวัดพิจิตร

  - สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม-จังหวัดสุโขทัย

  - สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์-จังหวัดอุตรดิตถ์


  ประกาศ

  - การชำระเงินค่าสมัครสอบ สอวน. สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

  - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นอกเวลาราชการได้ที่ เบอร์ 095-634-2790