หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


  • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2557

  • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2557

  • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2557

  • คู่มือการสมัครสอบ

  • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


  • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
    055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ