หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2558

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2558

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์ขยายผล + แบบตอบรับ
       รายชื่อ - สาชาชีววิทยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
       แบบตอบรับ - สาชาชีววิทยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
       รายชื่อ - สาชาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนนครสวรรค์
       แบบตอบรับ - โรงเรียนนครสวรรค์ สาชาฟิสิกส์
       รายชื่อ - สาขาเคมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       แบบตอบรับ - สาขาเคมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  กำหนดการโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
       สาขาวิชาชีววิทยา
       สาขาวิชาคณิตเคมี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
       สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น
       สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
       แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ