หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2557

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2557

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย ๒ ประจำปีการศึกษา 2557

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจาปีการศึกษา 2557 สาขาชีววิทยา

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาฟิสิกส์

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ แบบใหม่จัดสรรโควตาให้โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2558 (โครงการ สอวน.)

  ประกาศ สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการ สอวน.

  กำหนดการโครงการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ สอวน. 2557 ค่าย 1

  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ สอวน. 2557 ค่าย 2