หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2557

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2557

 • คู่มือการสมัครสอบ


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ


  คำแนะนำก่อนเข้าห้องสอบ

  บัตรแสดงตัวตนที่อนุญาตให้นำมาใช้ยืนยันเข้าห้องสอบ ได้แก่
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - บัตรประจำตัวนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย)
  - บัตรอนุญาตขับขี่รถ

  แสดงผังที่นั่งสอบ

  ค้นหาข้อมูล

  เลือกโรงเรียนสนามสอบ

  เลือกสาขาวิชา

  คำค้น (เลขที่สมัครสอบ / ชื่อ / นามสกุล)