หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2560

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2560

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

  แสดงผังที่นั่งสอบ

  ค้นหาข้อมูล

  เลือกโรงเรียนสนามสอบ

  เลือกสาขาวิชา

  คำค้น (เลขที่สมัครสอบ / ชื่อ / นามสกุล)