Get Adobe Flash player
ทุนพสวท

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560