กิจกรรมส่วนกลาง

  • การแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  • การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์
  • การแข่งขัน วาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางทางวิทยาศาสตร์
  • การประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (*ลงทะเบียนแข่งขัน
    ในวันที่ 16 ส.ค. 60 ณ.ห้อง SC1-207)
  • การแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  • การประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
    หัวข้อเรื่อง "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"

ข่าวสารแจ้งประกาศ

17/08/2017
16/08/2017

ประกาศรายชื่อโรงเรียนสมัครแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

26/07/2017

ประกาศรายชื่อโครงงานฯ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ซึ่งในกำหนดการของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กำหนดให้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบเสนอโครงงาน

13/06/2017

วิธีการลงทะเบียน และการใช้งานใช้งานระบบรับสมัครกิจกรรมออนไลน์

13/06/2017

การรประกวดโครงงานสัปดาห์วิทย์แห่งชาติ2560 (หมดเขตสมัคร 15 กค 60)

ติดต่อเรา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

T: 055963112
F: 055963113

W: http://www.sci.nu.ac.th
E: infosci@nu.ac.th