คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
ข่าวภาควิชาเคมี
 
แจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2558
 
 
ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี เข้าร่วมโครงการเคมีสัญจร
 
15 ตุลาคม  2558 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
กำหนดการโครงการทำบุญภาควิชาและเคมีสัมพันธ์
 
06 ตุลาคม  2557 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ภาควิชาเคมี สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท สาขาเคมี – เคมีอุตสาหกรรมม ป.เอก สาขาเคมี)
 
25 มิถุนายน  2557 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการทางวัสดุชีวภาพ ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
 
18 มีนาคม  2557 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อมท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
22 มกราคม  2557 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกส่งข้อหัวงานวิจัยพร้อมบทคัดย่อเข้าประกวดในโครงการ Innovative Separation by Merck HPLC column
 
13 มกราคม  2557 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
กำหนดการโครงการทำบุญภาควิชาและเคมีพันธ์ครั้งที่ 2 ของภาควิชาเคมี
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
 
03 เมษายน  2556 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 
06 กุมภาพันธ์  2556 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
ขอเชิญคณาจารย์ภาควิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ โดยนักวิจัยจาก Academia Sinica ในวันที่ 25 มกราคม 2556
 
11 มกราคม  2556 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
ขอเชิญคณาจารย์ภาควิชาเคมีทุกท่าน เข้าร่วมฟังบบรยาย International Seminar Schedule ในวันที่ 21 มกราคม 2556
 
11 มกราคม  2556 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Biomaterials Design : The Challenge of Hydration and Lubrication
 
 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ไทย-ไต้หวัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
 
26 พฤศจิกายน  2555 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนิสิตและบุคลากร ภาควิชาเคมี
 
31 ตุลาคม  2555 Post by : ศรัญญา หาญสันเทียะ
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 และประกาศเกียรติคุณบุคลากรและนิสิต
 
12 มกราคม  2555 Post by : วรภัทร นกคล้าย
 
ตารางสอนทบทวนและฝึกทำโจทย์ สำหรับนิสิตเคมี ครั้งที่2 เทอม1/2554
 
 
ขอเชิญชวนนิสิตเคมีเข้ารับการสอนทบทวนก่อนสอบกลางภาค
 
05 กรกฏาคม  2554 Post by : ศุภัตรา ประทุมชาติ
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
 
02 มีนาคม  2554 Post by : อมรรัตน์ ม่วงอ่อน
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการสัมมนาบัณฑิตเคมีหลังสำเร็จการศึกษา
 
31 มกราคม  2554 Post by : อมรรัตน์ ม่วงอ่อน
 
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
26 มกราคม  2554 Post by : อมรรัตน์ ม่วงอ่อน
 
เชิญร่วมงาานโครงการเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 และประกาศเกียรติคุณบุคลากรและนิสิต
 
12 มกราคม  2554 Post by : วรภัทร นกคล้าย
 
ขอเชิญฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
 
23 พฤศจิกายน  2553 Post by : ศุภัตรา ประทุมชาติ
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
 
 
เชิญบุคลากรและนิสิตภาควิชาเคมีร่วมงานเคมีสัมพันธ์
 
08 กรกฏาคม  2553 Post by : ศุภัตรา ประทุมชาติ
 

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن