คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
 
มอบทุนการศึกษาเเบบออนไลน์ "Winning in the Work World"
 
14 มกราคม  2562 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
คณะแพทย์ศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงการ "Taiwan's Education and Scholarships for Thailand 4.0" Scheme"
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Honam University ประจำปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Mokwon University ประจำปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี
 
 
International Francophone Instilute(IFI) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2018-2020
 
01 พฤศจิกายน  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว (Spring 2019) ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น
 
01 พฤศจิกายน  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Winter Program,Indonesia Diversity at Airblangga (INDIAIR)
 
01 พฤศจิกายน  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนด้านการวิจัยระดับคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
24 ตุลาคม  2561 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต "2019 Spring Semester Exchange Program" ณ Sias Inernational University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
24 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
Instilut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Camp Insght 2019
 
19 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2562/2563
 
18 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Endeavour Leadership Program (ELP)"
 
18 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Kumamoto University 2019 Spring Program
 
18 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ.2018-2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 
11 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2562/2563
 
10 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ระดับปริญญาตรีและโท ภายใต้โครงการ "Kanazawa University Shot-term Exchange Program (2019-2020)
 
10 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว Kanazawa University Short-term Exchange Program (2019-2020) ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น
 
10 ตุลาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center for Japanese Languages Education, Spring semester 2019 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่นฯ
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University Global Education Center,Shinshu University, Spring semeter 2019
 
 
รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan จำนวน 19 สาขา
 
 
รัฐบาลบราซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562
 
 
ไฟล์ Template บทความวิจัย (Full Paper) และบทคัดย่อ นิสิตทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 
 
Chendu University โดยวิทยาลัยศิลปกรรมจีน - อาเซียน (College of Chinese and Asean Arts) ประสงค์มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
05 กรกฏาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการและแจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
29 มิถุนายน  2561 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thauland Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2562
 
20 มิถุนายน  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2561
 
11 มิถุนายน  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI Young Scientist Exchange Program สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศสมาชิก LMI ในการทำวิจัยร่วม
 
08 มิถุนายน  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ "Japanese Government (MONBUKAGKUSFO : MEXT) Scholarship 2019"
 
01 มิถุนายน  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี2561
 
30 พฤษภาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับนิสิตจาดสถาบันที่เป็นสมาชิก ASAIHL
 
18 พฤษภาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผู้ได้รับทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
18 พฤษภาคม  2561 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech
 
04 พฤษภาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018
 
03 พฤษภาคม  2561 Post by : สุธาทิพย์ เกิดดี
 
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน
 
02 เมษายน  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Sias เสนอทุนให้นิสิตมหาวิทยาลัยน้รศวร ในการเข้าร่วมโครงการ SIAS-SICE Exchange Program 2018 Fall Semester ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
29 มีนาคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562-2563
 
29 มีนาคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018
 
29 มีนาคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561/2562
 
28 มีนาคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
14 มีนาคม  2561 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
14 มีนาคม  2561 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
ทุน Kemitraan Negara Berkembang (KNB Scholaship)
 
13 มีนาคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
International Center for Sustainable Energy Development (ISEDC) ประสงค์จะให้ทุนฝึกอบรมแก่ประเทศสมาชิกของยูเนสโก
 
07 มีนาคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียนนิสิตระยะยาว
 
21 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 10 หลักสูตร
 
21 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย CP Australia Education Fair 2018
 
15 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน
 
15 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศรายนิสิตได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 
15 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อภิชญา ครุฑผาสุข
 
Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น
 
09 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ASAIHL แจ้งการรับสมัครทุน Air Asia Fellowship program โดยมีระยะเวลา 1-6 สัปดาห์
 
09 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Aichi University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2018 - Spring
 
09 กุมภาพันธ์  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศการขยายระยะเวลาเปิดรับทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
30 มกราคม  2561 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)
 
30 มกราคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตสมัคร UMAP 2018 Program C (Super Short Term Programs-SSTP)
 
30 มกราคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ขยายระยะเวลาการเปิดรับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561
 
29 มกราคม  2561 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561
 
29 มกราคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
แจ้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2017-2018
 
25 มกราคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า DFAID ประเทศแคนาดามีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 
22 มกราคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Minstry of Extemal Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 - 2561 จำนวน 4 หลักสูตร
 
10 มกราคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้รับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
 
10 มกราคม  2561 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Association of University in Asia and the Pacific (AUAP) ร่วมกับ Zhengzhou University เสนอทุน The 1st AUAP-ZU Scholarships for the Year 2018
 
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดัับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 256
 
 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561
 
 
Embassy of the United States of America ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
 
 
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว Kanazawa University Short-term Exchange Program (2018-2019)
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี
 
17 พฤศจิกายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร
 
17 พฤศจิกายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย ณ ต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์
 
15 พฤศจิกายน  2560 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายในประเทศของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 
15 พฤศจิกายน  2560 Post by : สุชีลา พุ่มอยู่
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 
14 พฤศจิกายน  2560 Post by : อภิชญา ครุฑผาสุข
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว "Dongseo University Spring Semester Exchange Program 2018" ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี
 
08 พฤศจิกายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 256
 
01 พฤศจิกายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
หน่วยงานแคมปัสฟรานช์-สถานทูตฯฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาและวิจัย จำนวน 3 ทุน
 
20 ตุลาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาผ่านคณะวิทยาศาสตร์” ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
19 ตุลาคม  2560 Post by : รัสนันท์ ศุขกสิกร
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2561/2562
 
 
Templete บทความวิจัย (ทุน 5000)
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ DAAD-Scholarship programmes 2018-2019 for Thailand จำนวน 2 ประเภททุน
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 
 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0"
 
04 กรกฏาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
 
04 กรกฏาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
19 มิถุนายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประกาศ การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จาก วช.
 
16 มิถุนายน  2560 Post by : อภิชญา ครุฑผาสุข
 
สถานเอกอัครราทุตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ "Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2018"
 
01 มิถุนายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560
 
01 มิถุนายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program ประจำปีการศึกษา 2561
 
01 มิถุนายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สำนักงานคณะกรรมการการกอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560
 
01 มิถุนายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สวทช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Tech
 
19 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Sias เสนอทุนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "SAIS-SICE Exchange Program 2017 Fail Semester"
 
19 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Vishwakama Instiutes เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดีบปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
 
19 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
11 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทุน Endeavour Scholarship and Fellowships
 
11 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกาาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียก้า)
 
02 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สกอ.ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017
 
02 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Association of University in Asia and the Pacific (AUAP) ร่วมมือกับ Zhengzhou University เสนอทุน "The 1st AUAP-ZU Scholarships for the Year 2017"
 
02 พฤษภาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
องค์การยูเนสโก ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
 
05 เมษายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
กระทรวงการวิจัยเทคโนโลยีและอุดมศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministy of research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia) ประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
05 เมษายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels แก่อาจารย์ผู้มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017
 
05 เมษายน  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ได้เสนอทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 
10 มีนาคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก Fulbright Thai Graduate scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
 
21 กุมภาพันธ์  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
คณะเกษตรกรรม อาหาร และสิงแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติเกษตรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล กำลังรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2017 - 2018
 
21 กุมภาพันธ์  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن