คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
Download ไฟล์ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลงานนิสิตทุน 5000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2554
หมวดหมู่ >> ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย  >>  ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง  | โดย สุชีลา พุ่มอยู่ | เมื่อ 25 กรกฏาคม  2554
 
เปิดอ่านแล้ว 466 ครั้ง  
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิต ทุนละ 5,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวนทั้งสิ้น 115 ทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ ฝึกทักษะด้านการทำวิจัย หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเงื่อนไขนิสิตที่ได้รับทุนต้องนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าที่ภาควิชา และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นั้น

นิสิตที่ได้รับทุนสามารถดาวน์โหลดไฟล์และรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน ได้จากไฟล์ที่แนบ ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังนี้
- Poster Format for download
- ตัวอย่างโปสเตอร์
- ตัวอย่างบทคัดย่อ
- รูปแบบรูปเล่มรายงาน
- วิธีการแปลงไฟล์ PowerPoint เป็น bmp
- รายละเอียดและกำหนดการนำเสนอผลงาน
- แบบสอบถามนิสิตที่ได้รับทุน
- แบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty