คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจัดโครงการ สควค. 30 ทุน
หมวดหมู่ >> ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย  >>  ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง  | โดย ฤทัยรัตน์ ใจถาคำ | เมื่อ 20 พฤศจิกายน  2555
 
เปิดอ่านแล้ว 488 ครั้ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจัดโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโททางการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601200

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty