คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมเชิญเข้าอบรมสัมนา
หมวดหมู่ >> ข่าวอบรม/สัมนา  >>  ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง  | โดย ฤทัยรัตน์ ใจถาคำ | เมื่อ 07 มกราคม  2556
 
เปิดอ่านแล้ว 385 ครั้ง  
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมเชิญเข้าอบรมสัมนา ในหัวข้อ
1.การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ (รหัส 400)
2.การบริหารงานธุรการแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล รหัส 800
3.การเติมความถูกต้องให้กับการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ (รหัส B 600)
ดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.dpromote.com รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty