ประวัติรัชกาลที่4

 

             พระนามคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด
ตรงกับวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ ในสมัย ร.๑ เป็นพระราชบุตรองค์ที่ ๔๓ และเป็นลำดับที่ ๒

 
<More>
   
ความเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์

 

             พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์ทรงมีความ
เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์เทียบเท่ากับนักดาราศาสตร์สากล พระองค์ทรงวางรากฐานที่จะนำวิทยาการใหม่ของตะวันตก ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่และเทคโนโลยี
ีเข้ามาใช้ในการบริหารประเทศอย่างระมัดระวัง

 
<More>
   
การทำเงินเหรียญบาท

 

             ทำเหรียญเงินออกใช้พ.ศ. 2403 ทรงโปรดเกล้าฯให้ทำเงิน
เหรียญบาทเงินสลึงและเงินเฟื้องใช้แทนเงินพดด้วง และปี 2404 โปรดเกล้าฯให้ทำเหรียญทองแดง ซีก เสี้ยว ใช้แทนเบี้ยหอย

 
<More>