เครื่องวิเคราะห์มุมสัมผัส (Contact Angle Analyzer;OCA20)
Specfication
ยี่ห้อ Dataphysics รุ่น OCA20

Introduction
Contact angle measurement An innovative analytical solution for the characterization of solid substrates and related treatments


ผู้ควบคุม
Ms. Thanita Sutthatang
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ