เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer (specord 210 plus)
Specfication
เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer (specord 210 plus)

Introduction
เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer (specord 210 plus)


ผู้ควบคุม
Dr. Nitra Nuengchamnong
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ