เครื่อง High Performance Liquid Chromotography with Fraction Collector (HPLC 1260 Series)
Specfication
เครื่อง High Performance Liquid Chromotography with Fraction Collector (HPLC 1260 Series)

Introduction
เครื่อง High Performance Liquid Chromotography with Fraction Collector (HPLC 1260 Series)


ผู้ควบคุม
Ms. Siriporn Senajumnong
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ