เครื่องขัดผิวชิ้นงานละเอียดด้วยเทคนิคไอออน Ion-Milling
Specfication
เครื่องขัดผิวชิ้นงานละเอียดด้วยเทคนิคไอออน Ion-Milling

Introduction
เครื่องขัดผิวชิ้นงานละเอียดด้วยเทคนิคไอออน Ion-Milling


ผู้ควบคุม
Mrs. Prakaithip Kitikhun
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ