ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยงร่วมแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  
     
47 วันที่ 05 เดือน มกราคม ปี 2553 พิมพ์ ปิดข่าว 47
 
2196
 
 
 

วช. ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2552 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูมเอบี โรงแรมการ์เด้น กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2552 พร้อมเตรียมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันนักประดิษฐ์ปี 2553
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2552 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและสร้างประโยชน์แก่ประเทศ โดยปีนี้มีนักวิจัย และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่วิจัยการนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด, ศต.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยเกี่ยวกับการเกิดปัญหาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่เป็นผลจากปัญหาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และนำไปใช้แก้ปัญหากับกระทรวงสาธารณสุขอย่างได้ผล, รศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล จากจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ที่คิดค้นงานวิจัยเรื่อง พอลิเมอร์วัสดุสำหรับใช้ด้านการแพทย์ เช่น ผ้าปิดแผล เนื้อเยื่อเทียมและหน้ากากกรองเชื้อโรค ที่สกัดจากพืชตามธรรมชาติ, รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมมเบรน วัสดุพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติมาใช้เพื่อการช่วยคงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงน้ำมันและปิโตเคมี, ตลอดจนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สำหรับสกัดสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด, งานวิจัยการแยกสารเจือปนในน้ำทิ้งด้วยเมมเบรนวัสดุสังเคราะห์จากธรรมชาติ, และการศึกษาและวิจัยประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อศึกษาความเป็นมาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์,
นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวเพิ่มเติมว่า นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จะมีการมอบรางวัลพร้อมเหรียญและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2553 พร้อมทั้งนำผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงภายในงานให้ประชาชนด้วย

 
 

 
  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน คือ 574 ครั้ง
ผู้ประกาศ สุธาสินี จิตรธร