รายชื่อโครงการวิทยาศาสตร์ฯที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2549  
     
47 วันที่ 14 เดือน กรกฏาคม ปี 2549 พิมพ์ ปิดข่าว 47
 
779
 
 
 

รายชื่อโครงการวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 ประจำปี 2549 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
 

tmp/file sci nu_714_โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ มต้น และม.ปลาย49ที่ได้รับคัดเลือก.pdf

 
  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน คือ 532 ครั้ง
ผู้ประกาศ ธัญญารัตน์ ม่วงดี