การประกวด แข่งขันทางวิทยาศาสตร ์
เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ
01
วาดภาพการ์ตูน และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
02
 สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
03
 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
04
 กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
05
 โครงงานวิทยาศาสตร์
06
 การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)
07
 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
   
การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ภายในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551
01
 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
02
 การแข่งขันการแก้ข้อผิดพลาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
03
 โครงการ การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล
04
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์
05
การแข่งพันพัฒนาแฟลชแมนิเมชั่น

เทคนิคการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
01
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการจัดค่ายฯ
02
ใบตอบรับเข้าชมงาน
 
แจ้งผลการพิจารณาโครงงานวิทยาศาสตร์
01
ผลการพิจารณาที่ได้ร่วมประกวดและได้รับทุนสนับสนุน
 
 
 


ประกาศผลการแข่งขัน

- ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- ผลการแข่งขันเว็บไซต์(Website)
- ผลการแข่งขันแฟลชแอนนิเมชั่น(Flash Animation)
- ผลการประกวดโครงงาน51
- ผลการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
- ผลการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมฯ

 
ประกาศแจ้ง -Einstein Camp
-Math Camp
- การแข่งขันพัฒนา Flash Animation เปลี่ยนจากวันจันทร์ 18 ส.ค. เป็นวันอังคารที่ 19 ส.ค. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 
 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน ปี 2551
ตารางการจัดการประกวดและแข่งขัน ในภาพรวมดังนี้
+
1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ระดับ โทรศัพท์/โทรสาร วันที่จัดงาน เวลา สถานที่จัด วันปิดรับสมัคร
ประถม 0-5526-1024, 0-5526-1025 18 ส.ค. 2551 9.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
ม. ต้น 0-5526-1024, 0-5526-1025 18 ส.ค. 2551 9.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
ม. ปลาย 0-5526-1024, 0-5526-1025 18 ส.ค. 2551 9.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
   
+
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ระดับ โทรศัพท์/โทรสาร วันที่จัดงาน เวลา สถานที่จัด วันปิดรับสมัคร
ประถม 0-5526-1024, 0-5526-1025 18 ส.ค. 2551 9.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
 
+
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับ โทรศัพท์/โทรสาร วันที่จัดงาน เวลา สถานที่จัด วันปิดรับสมัคร
ประถม 0-5526-1024, 0-5526-1025 19 ส.ค. 2551 8.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
ม. ต้น 0-5526-1024, 0-5526-1025 20 ส.ค. 2551 8.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
ม. ปลาย 0-5526-1024, 0-5526-1025 20 ส.ค. 2551 8.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
   
+
4. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับ โทรศัพท์/โทรสาร วันที่จัดงาน เวลา สถานที่จัด วันปิดรับสมัคร
ม. ต้น 0-5526-1024, 0-5526-1025 26 ก.ค. 2551 8.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 18 ก.ค. 2551
ม. ปลาย 0-5526-1024, 0-5526-1025 26 ก.ค. 2551 8.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 18 ก.ค. 2551
   
+
5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับ โทรศัพท์/โทรสาร วันที่จัดงาน เวลา สถานที่จัด วันปิดรับสมัคร
ประถม 0-5526-1024, 0-5526-1025 19 ส.ค. 2551 9.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 8 ส.ค. 2551
   
+
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ โทรศัพท์/โทรสาร วันที่จัดงาน เวลา สถานที่จัด วันปิดรับสมัคร
ม. ต้น 0-5526-1024, 0-5526-1025 16-17 ส.ค. 2551 8.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 27-มิ.ย..-51
ม. ปลาย บุคคล,ทีม 0-5526-1024, 0-5526-1025 16-17 ส.ค. 2551 8.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 27-มิ.ย-51
   
+
7. การประกวด Science Show
ระดับ โทรศัพท์/โทรสาร วันที่จัดงาน เวลา สถานที่จัด วันปิดรับสมัคร
ประถมปลาย 0-5526-1024, 0-5526-1025 19-ส.ค.-51 8.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 9-ส.ค.-51
ม. ต้น 0-5526-1024, 0-5526-1025 19-ส.ค.-51 8.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร 9-ส.ค.-51
   
                                                                                              
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1024 แฟกซ์ 0-5526-1025  
Faculty of Science Naresuan University Muang , Phitsanulok Thailand. Telephone : +66 5526-1024 , Fax : +66 5526-1025
Copyright2008 Faculty of Science - Naresuan University