บนซ้าย
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
ผมคือช่องว่างครับ
ปฏิทินการศึกษา 2551
>> เอกสารอ้างอิง
...............................................
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การย้ายสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี>

>> เอกสารอ้างอิง

...............................................
ตารางเรียนภาคพิเศษ
>> เอกสารอ้างอิง
public relations news
ข่าวภายในแจ้งงดให้บริการ
ข่าวภายในของดการให้บริการ
ข่าวภายในข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภายในจดหมายข่าวกองกลาง
ข่าวภายในแจ้งงดการให้บริการ
ข่าวภายในผู้บริหาร มน.พะเยานำร่องโครงการเจริญภาวนาฯ
ข่าวภายในแจ้งรหัสประจำตัวนิสิตทุนเรียนดี ปีการศึกษา 25 ..
ข่าวภายในกำหนดขั้นตอนการสรรหารองอธิการบดี
ข่าวภายในกำหนดการประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 3/2552
ข่าวภายในนิสิตทุนเรียนดีชั้นปี1 ปี2553 การขึ้นทะเบียนเ ..
ข่าวภายในวารสารเพื่อความสำราญ บนสาระ
ข่าวภายในโครงานนักเรียนค่ายอัจฉริยภาพฯ ครั้งที่ 4
ข่าวภายในโครงการสานสัมพันธ์จตุรมิตร ครั้งที่ 1
ข่าวภายในทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปี 2553
ข่าวภายในประกาศรายชื่อตัวแทน ศูนย์ สอวน.ม.นเรศวร
ข่าวภายในขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต ..
ข่าวภายในประกาศห้องนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ..
ข่าวภายในเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรมโยคะร้อนเ ..
ข่าวภายในกำหนดการค่ายสอวน. 2/2552 ระหว่างวันที่ 14-29 ..
ข่าวภายในแจ้งกำหนดการรายงานตัวทุนเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ ..
ข่าวภายในผลการจัดอันดับผลงานวิจัยสูงสุดของสถาบันการศึก ..
ข่าวภายในประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปร ..
ข่าวภายในตารางเวลาเรียนทบทวน
ข่าวภายในกำหนดการให้กู้ยืมเงินกยศ. ภาคเรียนที่ 3/2552
ข่าวภายในตารางการแข่งขันกีฬา SCIENCE GAME 11-17 ม.ค.53 ..
ข่าวภายในขอเชิญชมสุริยุปราคา วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 25 ..
ข่าวภายในทุนมูลนิธิ สอวน.(สำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแ ..
ข่าวภายในน.สพ.รองเดช ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (ว ..
ข่าวภายในศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยงร่วมแถลงข่าวรางวัลสภาวิจ ..
ข่าวภายในขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ข่าวภายในสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีขาล 2553
ข่าวภายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปี ..
ข่าวภายในงานเลี้ยงสรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร และงานเล ..
ข่าวภายในผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร 24 ธันวาคม 2552
ข่าวภายในผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร 23 ธันวาคม 2552
ข่าวภายในผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร 22 ธันวาคม 2552
ข่าวภายในผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร วันที่ 21 ธันวาคม 255 ..
ข่าวภายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์วันแรก 18 ..
ข่าวภายในประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ สอวน.2/2552
ข่าวภายในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและโครงการบริจ ..
ข่าวภายในพิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
ข่าวภายในกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ
ข่าวภายในบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ข่าวภายในตารางเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
ข่าวภายในแบบฟอร์มโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
ข่าวภายในรับสมัครทุนเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติ ..
ข่าวภายในทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำ ..
ข่าวภายในเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมลงนามถวายพระพรฯ
ข่าวภายในประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ สอวน 1/2552 (ทุก ..
ข่าวภายในประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย1/2552 โครงการ ส ..
 
ภายนอกขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ภายนอกขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ
ภายนอกขอแจ้งงดให้บริการ
ภายนอกบริการตรวจเช็คความดันโลหิต
ภายนอกขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ
ภายนอกขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวด
ภายนอกการประกวดออกแบบสัญลักษณ์
ภายนอกโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ
ภายนอกโครงการเยาวชน AFS
ภายนอกโครงการบ้านกรุงไทย-กบข.
ภายนอกขอมอบวารสาร
ภายนอกขอเรียนเชิญส่งบทความ
ภายนอกขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
ภายนอกขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์
ภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา
ภายนอกงานสถาปนา วว.ครบรอบ 47 ปี
ภายนอกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ภายนอกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ภายนอกม.พระจอมเกล้าจัดนิทรรศการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ภายนอกโครงการสวัสดิการบ้าน สปส.เพื่อผู้ประกันตน
ภายนอกรับสมัครอาสาสมัครไปทำงานต่างประเทศ ปี 2553 ปร ..
ภายนอกม.นเรศวรพะเยา เปิดรับสมัคร ป.ตรี นิติศาสตร์
ภายนอกธ.กรุงไทยประชาสัมพันธ์สินเชื่อบ้านสปส. เพื่อผ ..
ภายนอกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ภายนอกแนวปฏิบัติการใช้ถนนอย่างปลอดภัยกรณีเปิดสัญญาณ ..
ภายนอกประกาศแนวปฏิบัติอนุโลมให้นิสิตหญิงสวมกางเกงฯ ..
ภายนอกโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
ภายนอกขอเชิญแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ในหัวข้อ "มหาว ..
ภายนอกเชิญร่วมงาน"อะเมซิ่ง สองแคว" 22-26 ..
ภายนอกทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ภายนอกภาพข่าวมน.พเยา ขอบคุณสื่อมวลชนฯ
ภายนอกโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ฯ
ภายนอกแจ้งการจัดงาน World Renewable Energy Asia 200 ..
ภายนอกเชิญชวนส่งบทความวิชาการฯ
ภายนอกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายนอกโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข
ภายนอกแจ้งเวียหนังสือ
ภายนอกสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาหลักสูตรผู้นำการเ ..
ภายนอกการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ภายนอกประชาสัมพันธ์การจัดสอนวิชา cybertools for res ..
ภายนอกประชาสัมพันธ์โครงการ"แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล ..
ภายนอกประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
ภายนอกขอเชิญร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2552
ภายนอกเสนอราคาห้องพัก ห้องประชุม และอาหาร
ภายนอกแจ้งเวียนหนังสือ 2 เรื่อง
ภายนอกขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินให้ทุนการศึกษาฯ
ภายนอกสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของดให้บร ..
ภายนอกขอความร่วมมือเผยแพร่และรณรงค์"หยุดทำร้าย ..
ภายนอกหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป
ภายนอกการแอบอ้างชื่อ "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ..
บริการแนะนำ
บริการแนะนำ
 
 
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ
นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและความปลอดภัยของฐานข้อมูล
รายงานการประชุม
MIS คณะวิทยาศาสตร์ขอรับบริการคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนไวรัส
Webboard สาธารณะ เว็บบอร์ด คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1024 แฟกซ์ 0-5526-1025