หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

โครงการสัมมนาประเมินพัฒนาและปรับแผนการดำเนินงานประจำปี ภาควิชาฟิสิกส์
(วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2548)


โครงการ กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 48
(3 พฤษภาคม 2548)


โครงการรับน้อง (ครูประจำการ) สาขาฟิสิกส์
(วันที่ 25 มีนาคม 2548)


โครงการอบรมดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไปและครูสอนดาราศาสตร์
(วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2548)


โครงการอบรมดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไปและครูสอนดาราศาสตร์
(วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2548)


อบรมดาราศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548)


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม LabVIEW
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548)


บรรยายให้ความรู้ดาราศาสตร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548)


ดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
(วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548)


ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/48 ภาควิชาฟิสิกส์
(19 มกราคม 2548)


แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(29 ธันวาคม 2547)


การอบรมโปรแกรมเพื่อการออกแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์
(23 - 25 พฤศจิกายน 2547)


ลอยกระทง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547)


ลอยกระทง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547)