หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

เลี้ยงน้ำชาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
(3 ธันวาคม 55)


โครงการฟิสิกส์และดาราศาสตร์ชุมชน
(17-18 พ.ย. 2555)


ทดสอบ
(010101)


กิจกรรมอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน
(1 กันยายน 2555)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2555
(16 - 18 สิงหาคม 2555)


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิต
(24-25 พฤษภาคม 55)


อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
(18 พค 55)


สัมภาษณ์นิสิต Admission ป.ตรี
(15 พฤษภาคม 2555)


สัมภาษณ์ ป.ตรี โควต้า
(12 กุมภาพันธ์ 55)


ทำบุญภาควิชา และบำเพ็ญประโยชน์ ปี55
(12 มกราคม 55)


ทำบุญภาควิชา และบำเพ็ญประโยชน์ ปี55
(12 มกราคม 55)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 54
(16-18 ส.ค. 54)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 54
(16-18 ส.ค. 54)


บริการชุมชนด้านดาราศาสตร์โรงเรียนสายสมร
(20 มกราคม 2555)


บริการชุมชนด้านดาราศาสตร์โรงเรียนดาราพิทยาคม
(10 กุมภาพันธ์ 2555)


แนวทางการเรียนฟิสิกส์ในปัจจุบัน และการต่อยอดในอนาคต
(3 กุมภาพันธ์ 2555)


ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน พบอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
(3 กุมภาพันธ์ 2555)


ฟิสิกส์สู่ชุมชน โรงเรียนบ่อวิทย์ บางระกำ
(14 ม.ค.55)


นิสิตพบที่ปรึกษา 26มค55
(26 ม.ค.55)


เลี้ยงน้ำชาบัณฑิตใหม่
(18 ธันวาคม 2554)


เลี้ยงน้ำชาบัณฑิตใหม่
(18 ธันวาคม 2554)


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(2 พ.ย. 2554)


โครงการอบรมทักษะวิชาเอกสำหรับนิสิต
(25-26 มิถุนายน 54)


บรรยายพิเศษ "ฟิสิกส์และสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก"
(7 กรกฏาคม 54)


บรรยายทางวิชาการ คุณเชื่อหรือไม่ กรุงศรีอยุธยาเคยเกิดสึนามึ
(23 มิย 54)


โครงการอบคมครูวิทยาศาสตร์ - ดาราศาสตร์
(วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554)