หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

ทำบุญภาควิชา และบำเพ็ญประโยชน์ ปี55
(12 มกราคม 55)


ทำบุญภาควิชา และบำเพ็ญประโยชน์ ปี55
(12 มกราคม 55)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 54
(16-18 ส.ค. 54)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 54
(16-18 ส.ค. 54)


บริการชุมชนด้านดาราศาสตร์โรงเรียนสายสมร
(20 มกราคม 2555)


บริการชุมชนด้านดาราศาสตร์โรงเรียนดาราพิทยาคม
(10 กุมภาพันธ์ 2555)


แนวทางการเรียนฟิสิกส์ในปัจจุบัน และการต่อยอดในอนาคต
(3 กุมภาพันธ์ 2555)


ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน พบอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
(3 กุมภาพันธ์ 2555)


ฟิสิกส์สู่ชุมชน โรงเรียนบ่อวิทย์ บางระกำ
(14 ม.ค.55)


นิสิตพบที่ปรึกษา 26มค55
(26 ม.ค.55)


เลี้ยงน้ำชาบัณฑิตใหม่
(18 ธันวาคม 2554)


เลี้ยงน้ำชาบัณฑิตใหม่
(18 ธันวาคม 2554)


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(2 พ.ย. 2554)


โครงการอบรมทักษะวิชาเอกสำหรับนิสิต
(25-26 มิถุนายน 54)


บรรยายพิเศษ "ฟิสิกส์และสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก"
(7 กรกฏาคม 54)


บรรยายทางวิชาการ คุณเชื่อหรือไม่ กรุงศรีอยุธยาเคยเกิดสึนามึ
(23 มิย 54)


โครงการอบคมครูวิทยาศาสตร์ - ดาราศาสตร์
(วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554)


โครงการอบคมครูวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
(วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554)


งานฉลองบัณทิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2552
(4 ก.พ.2554)


การอบรมมาตรฐานระบบการจัดการของสากล (ISO50001)
(6-10 มกราคม 2554)


โครงการสถานีฟิสิกส์
(29-30 มกราคม 2554)


Seminar on Rrnewable Energy Application Focus on PV system
(26 มกราคม 545)


ม.ราชภัฏอุดรธานีมาดูงาน
(12 มกราคม 54)


โครงการทำบุญภาควิชาและบำเพ็ญประโยชน์ ปี 54
(13 ม.ค. 2554)


พบอาจารย์ที่ปรึกษา
(8 ก.ย.53)


ฟิสิกส์สัมพันธ์ 53
(20 ส.ค.53)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 53
(16-18 ส.ค. 53)


โครงการวัดมาตรฐานความรู้ทางฟิสิกส์
(9 กค.53)


โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาวัสดุศาสตร์
(21กค.53)


อบรมการใช้โปรแกรม SimaPro 16 กค.53
(16 กค.53)


โครงการฝึกทักษะนอกห้องเรียน
(1-2 กค. 53)


โครงการอบรมสาขาฟิสิกส์บริสุทธ์
(11 - 12 กรกฎาคม 2553)


บายศรีสู่ขวัญ
(1มิย.53)


ปฐมนิเทศ53
(31พค.53)


โครงการบรรยายวิชาการและงานวิจัย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2553)