<< กลับไปหน้าหลัก>>

โครงการทำบุญภาควิชา และบำเพ็ญประโยชน์นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มาร่วมทำบุญ

ผศ.ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระ