<< กลับไปหน้าหลัก>>

เลี้ยงน้ำชา


หัวหน้าภาควิชากล่าวแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่


บรรยากาศในงานบันทึกภาพร่วมกัน