<< กลับไปหน้าหลัก>>

ระหว่างรอเปิดงาน


กล่าวเปิดงานโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์


ตามโดยป๋านึก


เริ่มจับฉลากของขวัญ


บรรยากาศในงาน


ลุ้นกันหน่อยครับ


ถึงคิวท่าน อ.บัญชา กล่าวอวยพร


อาจารย์อาทิตย์ กล่าวอวยพร


ของขวัญท่านคณบดี มีผู้โชคดีคือท่าน อ.ธงชัย เป็นผู้ได้ไปครับ