Menu
หน้าแรก / แนะนำศิษย์เก่า
แนะนำศิษย์เก่า  
 
 
     
 
 
 
 
 
ฐิติมา  บุญทา
 
 
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติมา บุญทา
 
 
รหัสนักศึกษา : 55310425
 
 
ปีการศึกษา : 2555
 
 
รุ่น : SC34
 
 
ตำแหน่งงาน : ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
 
 
วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
 
 
ชื่อ-นามสกุล : วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล
 
 
รหัสนักศึกษา : 388888888
 
 
ปีการศึกษา : 2538
 
 
รุ่น : SC17
 
 
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.