Menu
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมของภาควิชา  
 
 
โครงการอบรมมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2563
03 September, 2020
 
โครงการอบรมมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง SC4-211 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณวรรณภา อิ่มใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้
 
 
โครงการอบรมมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.