Menu
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมของภาควิชา  
 
 
งานมุทิตาจิตรศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ม.นเรศวร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
16 November, 2020
 
ประมวลภาพงานมุทิตาจิตรศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ม.นเรศวร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องฟ้ารุ่ง ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม
 
 
งานมุทิตาจิตรศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ม.นเรศวร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.