Menu
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
ตารางเรียนหลักสูตรเคมี โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
27 February, 2019
 

ตารางเรียนหลักสูตรเคมี โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนและวิทยากรแกนนำ) ระหว่างวันที่ 9 – 23 มีนาคม 2562 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. : 0-5596-3401-2
Fax. : 0-5596-3401
 
 
 
 
© 2015 Department of Chemistry Naresuan University. All rights reserved.