January 19, 2022

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง แนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวน นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง แนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ…

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ มาส่องสุริยุปราคา เหนือท้องฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานหน้าตึกภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ช่วงเวลา 10.00 -14.00…

10 ข่าวเด่นปี 61 สะท้านวงการวิทยาศาสตร์โลก

10 ข่าวเด่นปี 61 สะท้านวงการวิทยาศาสตร์โลก รอบปี พ.ศ.2561 ในวงการวิทยาศาสตร์มีเรื่องราวสิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมายทั้งในแง่ดี แง่ร้าย บางเรื่องอาจมีผลต่อไปในอนาคตโลกอย่างไร 10 อันดับข่าววิทยาศาสตร์โลกและประเทศไทยที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล กูรูวงการวิทยาศาสตร์ไทยและเทศ ได้คัดเลือกและอธิบายอย่างรวบรัดตามลำดับความสำคัญจาก 10 ไปถึง 1…

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาศาสตร์”  

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงานเรื่อง “Development and characterization of…