September 4, 2021

ข่าวสารน่าสนใจ

หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

10 ข่าวเด่นปี 61 สะท้านวงการวิทยาศาสตร์โลก

10 ข่าวเด่นปี 61 สะท้านวงการวิทยาศาสตร์โลก รอบปี พ.ศ.2561 ในวงการวิทยาศาสตร์มีเรื่องราวสิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมายทั้งในแง่ดี แง่ร้าย บางเรื่องอาจมีผลต่อไปในอนาคตโลกอย่างไร 10 อันดับข่าววิทยาศาสตร์โลกและประเทศไทยที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล กูรูวงการวิทยาศาสตร์ไทยและเทศ ได้คัดเลือกและอธิบายอย่างรวบรัดตามลำดับความสำคัญจาก 10 ไปถึง 1…