หน้าแรก  | ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2561

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2561

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก

      ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย (เพิ่มเติม)


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาคณิตศาสตร์


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาเคมี


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาฟิสิกส์


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาคอมพิวเตอร์


  ประกาศ

       - ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาชีววิทยา


  ประกาศ

       - ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2
  ประจำปีการศึกษา 2561


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปี 2561

       - สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาชีววิทยา ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาเคมี ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาฟิสิกส์ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - กำหนดการโครงการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

       - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

       - กำหนดการเข้าค่ายโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

       - ใบแบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

       - ใบแบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

       - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2561

       - สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - รายชื่อผู้ที่สิทธิ์เข้าค่ายสาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

                 - กำหนดการโครงการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

       - สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์อบรมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

                 - กำหนดการโครงการ สอวน. ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

       - สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์อบรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

       - สาขาเคมี ศูนย์อบรมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

       - สาขาเคมี ศูนย์อบรมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

       - สาขาชีววิทยา ศูนย์อบรมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

       - สาขาชีววิทยา ศูนย์อบรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

       - สาขาฟิสิกส์ ศูนย์อบรมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

       - สาขาฟิสิกส์ ศูนย์อบรมโรงเรียนนครสวรรค์

                 - แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์อบรมโรงเรียนนครสวรรค์