หน้าแรก  | ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2561

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2561

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ   ลืมรหัสผ่าน 

  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

  E - Mail Address