กิจกรรมส่วนกลาง

(*ปิดรับสมัครวันที่ 10 ส.ค. 61 ทุกกิจกรรม *ยกเว้นการประกวดโครงงาน )

ข่าวสารแจ้งประกาศ

14/08/2018

ตารางการแข่งขันกิจกรรมต่างๆภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29

07/08/2018

ประวัติวิทยากร ดร. สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

02/08/2018

ประวัติวิทยากร ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

25/07/2018
ประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านคัดเลือก ปี 2561

*รูปเล่มไม่เกิน 15 หน้า ภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 5 หน้า

ติดต่อเรา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

T: 055963297
F: 055963113

W: http://www.sci.nu.ac.th
E: infosci@nu.ac.th