คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
ข่าวภาควิชาฟิสิกส์
 
สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ 2559
 
11 มิถุนายน  2561 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฟิสิกส์ไพร์มโปรแกรม
 
04 มกราคม  2560 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาพลังงาน
 
 
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
 
02 กุมภาพันธ์  2559 Post by : อิทธิพล งูทิพย์
 
คำตอบแบบฝึกหัด ฟิสิกส์ 1 บทที่ 1-4 (ผศ.ดร.ศิรินุช)
 
 
แบบมคอ. 2 - มคอ.7
 
19 มิถุนายน  2557 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
แบบเสนอหัวข้อ Mini 1
 
16 มกราคม  2557 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
แบบเสนอหัวข้อ Mini 1
 
16 มกราคม  2557 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เอกสารประกอบการสอน 261107
 
 
บุคลากรภาควิชาฟิสิกส์
 
07 มิถุนายน  2556 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน
 
07 มิถุนายน  2556 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ตัวอย่างข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ฟิสิกส์
 
05 มิถุนายน  2556 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
สอบวัดมาตรฐานทางฟิสิกส์
 
28 พฤษภาคม  2556 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
โครงการอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน
 
27 พฤษภาคม  2556 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญนิสิตฟิสิกส์ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน
 
29 มกราคม  2556 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
การอบรมโครงการฝึกทักษะทางวิชาเอกสำหรับนิสิต
 
18 มิถุนายน  2555 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนให้เข้ารับการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้สาขาฟิสิกส์
 
18 มิถุนายน  2555 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 
05 มิถุนายน  2555 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
แบบมคอ. 2-7
 
20 มีนาคม  2555 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์-Project
 
28 กุมภาพันธ์  2555 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์-Mini 1
 
28 กุมภาพันธ์  2555 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญร่วมฟังบรรยาย แนวทางการเรียนฟิสิกส์ในปัจจุบันและการต่อยอดในอนาคต
 
01 กุมภาพันธ์  2555 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
แบบมคอ.3 (แผนการสอน) ตัวอย่าง
 
30 พฤศจิกายน  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญชมจันทรุปราคาเต็มดวง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554
 
25 พฤศจิกายน  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ยินดีต้อนรับเข้าเรียนเทอม 2
 
13 พฤศจิกายน  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ให้นิสิตวิชาเอกฟิสิกส์ทุกคนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 
13 พฤศจิกายน  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
แบบมคอ.3(แผนการสอน)
 
26 กรกฏาคม  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
กรุงศรีอยุธยาเคยเกิดสึนามึ ?
 
23 มิถุนายน  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญขมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 16 มิถุนายน 2554
 
10 มิถุนายน  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
 
10 มิถุนายน  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
กำหนดการศึกษาดูงานนิสิตปี3 รหัส51
 
23 พฤษภาคม  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ภาควิชาฟิสิกส์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน
 
21 พฤษภาคม  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดพลังงานชุมชน
 
12 พฤษภาคม  2554 Post by : สาวิตรี โคตะมูล
 
เชิญร่วมงานฉลองบัณทิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2552
 
03 กุมภาพันธ์  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญร่วมฝึกภาษาอังกฤษ กับ Mr.Nestor Garcia Santos
 
03 กุมภาพันธ์  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญทำบุญ และร่วมจับรางวัลปีใหม่
 
12 มกราคม  2554 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญร่วมเชียร์กีฬาฟิสิกส์สัมพันธ์ ครั้งที่7
 
22 พฤศจิกายน  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญร่วมทำบุญ
 
 
เชิญบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
 
 
เชิญประกวดโลโก้ ภาควิชาฟิสิกส์
 
16 กรกฏาคม  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล LOTTE-IEEE-UFFC STUDENT AWARD
 
07 กรกฏาคม  2553 Post by : กวีพล ภู่ทอง
 
ขอเชิญชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน 26 มิ.ย.53
 
26 มิถุนายน  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง จุดประกายนักฟิสิกส์รุ่นใหม่
 
17 มิถุนายน  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
กำหนดการรายงานการฝึกงานภาควิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2552
 
09 มีนาคม  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 
10 กุมภาพันธ์  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชาฟิสิกส์
 
11 มกราคม  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญชมสุริยุปราคา ณ ดาดฟ้าตึกฟิสิกส์
 
08 มกราคม  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอขอบคุณ บัณฑิต SC 27 ทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษาแก่น้อง
 
08 มกราคม  2553 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง Renewable Energy
 
 
เลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
 
 
ฝนดาวตกเจมินิดส์ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2552
 
 
กิจกรรมนิสิตพบที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (2/2552)
 
17 พฤศจิกายน  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฝนดาวตกในรายการของ MSS Cable TV
 
17 พฤศจิกายน  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
เชิญชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ วันที่ 17-18 พ.ย. 2552
 
16 พฤศจิกายน  2552 Post by :  
 
ร่วมชมปรากฎการณ์สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย
 
09 กรกฏาคม  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
"แนวทางการนำความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนและการประกอบอาชีพ"
 
16 มิถุนายน  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ประกวดแบบโลโก้เสื้อสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
16 มิถุนายน  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญ Staff งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และจรวดขวดน้ำ
 
02 มิถุนายน  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
รับสมัคร Staff จรวดขวดน้ำ
 
21 พฤษภาคม  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ฟรี] อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคำนวณทางด้านพลศาสตร์
 
21 พฤษภาคม  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
การประชุมวิชาการสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูง และจ
 
22 เมษายน  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมCT วันที่ 16-30 มีนาคม 52
 
11 มีนาคม  2552 Post by : วัชรินทร์ ฉัตรธง
 

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن