คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาพลังงาน
หมวดหมู่ >> ข่าวประชาสันพันธ์  >>  ข่าวภาควิชาฟิสิกส์  | โดย อิทธิพล งูทิพย์ | เมื่อ 21 12  2559
 
เปิดอ่านแล้ว 242 ครั้ง  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาพลังงาน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในการเข้ารับการอบรมมีค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท โดยขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن