คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฟิสิกส์ไพร์มโปรแกรม
หมวดหมู่ >> ข่าวประชาสันพันธ์  >>  ข่าวภาควิชาฟิสิกส์  | โดย อิทธิพล งูทิพย์ | เมื่อ 04 มกราคม  2560
 
เปิดอ่านแล้ว 235 ครั้ง  
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฟิสิกส์ไพร์มโปรแกรม ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.if.nu.ac.th/academucs/btp

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن