คณะวิทยาศาสตร์  

 
line
line
ห้องทำงาน  ธุรการ
line
โทรศัพท์ : 0-5596-3119
line
line
 
  คณะวิทยาศาสตร์  Links
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสอน เทอม 1 , 2 , 3
 
   
  อิทธิพล งูทิพย์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1
  ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี
  ตำแหน่งบริหาร : บุคลากรทั่วไป
  สังกัดหน่วย : หน่วยสารบรรณ
  สังกัด : สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
  สังกัดงาน : งานธุรการ
   
    คณะวิทยาศาสตร์ ภาระงาน

 ประชาสัมพันธ์

   
   
 
   
 
   
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05596-3112 โทรสาร 05596-3113