คณะวิทยาศาสตร์  

 
line
line
ห้องทำงาน  SC5-415
line
โทรศัพท์ : 0-5596-3541
line
 
  คณะวิทยาศาสตร์  Links
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสอน เทอม 1 , 2 , 3
 
   
  วัชรินทร์ ฉัตรธง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
  สังกัดงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
   
    คณะวิทยาศาสตร์ ภาระงาน
   
   
 
   
 
   
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05596-3112 โทรสาร 05596-3113