ผลของสารสกัดเซริซินต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของโปรโตคอร์ม กล้วยไม้เพชรหึง (Grammatophyllum speciosum Bl.)


Abstract


การศึกษาผลของสารเซริซินต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้เพชรหึงบนอาหารกึ่งแข็งดัดแปลงสูตร Vacin and Went (VW) 1949 ที่เติมสารเซริซินความเข้มข้น 0,1, 5, 10, 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร วางเลี้ยงโปรโตคอร์มที่ผ่านการเพาะในสาพปลอดเชื้อเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร) สาพที่ได้รับแสง 8 ชั่วโมงต่อวัน อุณหูมิ25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร VW ที่เติมเซริซิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักนำให้มีจำนวนยอดมากที่สุด เฉลี่ย 2.08 ยอดต่อโปรโตคอร์ม ในขณะที่อาหารสูตรที่เติมเซริซิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทำให้ชิ้นส่วนโปรโตคอร์มพัฒนาเป็นต้นอ่อนมีความสูงเฉลี่ย ความกว้างของแผ่นใบ และจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะของต้นอ่อนที่เลี้ยงบนอาหารสูตรดังกล่าว มีขนาดลำต้นใหญ่และสมบูรณ์กว่าต้นอ่อนที่ได้จากการเลี้ยงบนอาหารสูตรอื่นๆ อีกด้วยผลการทดลองนี้ยังพบว่าอาหารสูตร VW ที่เติมเซริซินในปริมาณสูงที่สุด (100 มิลลิกรัมต่อลิตร) ไม่สามารถเพิ่มจำนวนต้นใหม่ จำนวนใบ ความยาวยอด และจำนวนรากได้มากกว่าอาหารสูตรที่เติมเซริซินในปริมาณที่น้อยกว่าหรือไม่เติมเลย

คำสำคัญ: เซริซิน โปรโตคอร์ม Grammatophyllum speciosum Bl.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.