องค์ประกอบเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกเสลาใบใหญ่

มธุรส มาลัยศรี, มธุรส มาลัยศรี, รุ่งฤดี ศรีสำอางค์

Abstract


สารสกัดหยาบส่วนเมทานอลและไดคลอโรมีเทนของดอกเสลาใบใหญ่ นำมาแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟี และนำไปวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีโดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี ได้สารบริสุทธิ์ทั้งหมด 6 ชนิด คือ methyl gallate, ellagic acid, 3-O-methylellagic acid,4-O-methylellagic acid, 4-O-methylellagic acid 3'-(2",3"-di-O-acetyl)-α-L-rhamnoside และ 3,4,3'-tri-O-methylellagic acid เมื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธีดักจับ ดีพีพีเอช ฟรีเรดิคัลพบว่ามีค่า 95.77%, 93.54%, 92.59%, 91.87%, 79.71% และ 56.55% ตามลำดับ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.