Author Details

จงจิตวิมล, ธัชคณิน, , Thailand

  • Vol 2, No 1 (2005): Vol.2 No.1 (April 2005 - September 2005) - Vol.2,No.1,(April 2005 - September 2005)
    การวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกของชันโรง Trigona collina Smith, 1857 ที่พบบริเวณาคเหนือและาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
    Abstract  PDF
  • Vol 2, No 2 (2005): Vol.2 No.2 (October 2005 - March 2006) - Vol.2,No.2,(October 2005 - March 2006)
    การสำรวจชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    Abstract  PDF